Konkurs dla Zakochanych - regulamin

Szanowni Państwo!

Dzisiejszy wpis na bloga jest wyjątkowy, ponieważ nadszedł dzień ogłoszenia przez wszystkich wyczekiwanego Konkursu dla Zakochanych, w którym nagrodą jest kompozycja kolorowych kulek Pure White marki Cotton Ball Lights. Zasady konkursu są niezwykle proste. Aby wziąć w nim udział należy spełnić następujące warunki:
  • wystarczy zgłosić swój udział w komentarzu!
Czyż to nie jest proste?! Termin zgłoszeń mija o północy dnia 11.02.2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej.
 
REGULAMIN KONKURSU
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs walentynkowy.
2. Organizatorem konkursu jest Magia Form, ul. Choiny 9C, 20-816 Lublin.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook https://www.facebook.com/magiaform/ w dniach od 04.02.2019 do 11.02.2019 roku (do godziny 12:00 w nocy).
 
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w konkursie musi skomentować zdjęcie konkursowe (zgłosić swój udział w komentarzu).

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest kompozycja Pure White firmy Cotton Ball Lights.
2. Zdobywcą nagrody w konkursie jest uczestnik, wyłoniony w drodze losowania spośród osób, które spełnią wyżej wymienione warunki przystąpienia do konkursu.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć również za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.
5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Magia Form.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę Magia Form.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.magiaform.pl.
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię