Konkurs - Witaj szkoło!

Szanowni Państwo!

Dzisiejszy wpis na bloga jest wyjątkowy, ponieważ nadszedł dzień ogłoszenia przez wszystkich wyczekiwanego Konkursu "Witaj szkoło!", w którym nagrodą jest lampa biurkowa Fez marki Nordlux oraz kupon rabatowy na 20% na cały asortyment (kupon nie łączy się z innymi promocjami oraz akcją "Kupuj więcej, płać mniej"). Zasady konkursu są niezwykle proste. Aby wziąć w nim udział należy spełnić następujące warunki:
  • wystarczy zgłosić swój udział, wpisują w komentarzu hasło reklamowe ze słowami "szkoła" oraz "lampa"!
Czyż to nie jest proste?! Termin zgłoszeń mija o północy dnia 12.09.2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej.
 
REGULAMIN KONKURSU
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs walentynkowy.
2. Organizatorem konkursu jest Magia Form, ul. Choiny 9C, 20-816 Lublin.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook https://www.facebook.com/magiaform/ w dniach od 04.09.2019 do 12.09.2019 roku (do godziny 12:00 w nocy).
 
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w konkursie musi skomentować zdjęcie konkursowe (zgłosić swój udział w komentarzu).

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest lampa stołowa Fez marki Nordlux oraz kupon rabatowy na 20% na cały asortyment (kupon nie łączy się z innymi promocjami oraz akcją "Kupuj więcej, płać mniej").
2. Zdobywcą nagrody w konkursie jest uczestnik, wyłoniony w drodze losowania spośród osób, które spełnią wyżej wymienione warunki przystąpienia do konkursu.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć również za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.
5. Koszt wysyłki jest pokrywany przez Organizatora konkursu tylko na terenie Polski.
6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Magia Form.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę Magia Form.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.magiaform.pl.
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię